Activiteiten in 2017

Activiteiten 2017
Gasten

Voor de gasten organiseren we weer, naast de reguliere inloopmogelijkheid, diverse activiteiten; Tijdens de zondagen is er brunch. Daarnaast wordt er gekookt voor de gasten; stampot, hamburger en verse soep middagen. Tevens organiseren we spellenmiddagen en worden de feesten Carnaval, Kerst, Koningsdag, St Nicolaas en de Koningsdag gevierd. Hoogtepunten vormen de traditionele heel goed bezochte “Kerst In” met kerst diner voor de gasten alsmede de paas en pinkster brunch.
Het aantal bezoekers daalt in het verslagjaar fors met ruim 15% naar 4.508 tegen 5.321 in 2016. Een oorzaak is daarvoor niet te geven. Weersomstandigheden spelen, zoals de ervaring leert, altijd een rol. Zoals reeds eerder geconstateerd bezoekt een ander publiek OOR. Waren het vroeger vooral daklozen en verslaafden, nu zijn het eenzame mede burgers verlegen om een praatje en een luisterend oor en minder bedeelden.

Vrijwilligers
Het bestuur organiseert voor haar circa 25 vrijwilligers het midzomerfeest, de “Kerst In en de nieuwjaarsborrel.

Ook is er aandacht voor teambuilding. De vrijwilligers nemen deel aan de cursus teambuilding georganiseerd door Wel.Kom en aan het vrijwilligersfeest. Ook de traditionele braderie “Sjoemelmert” wordt niet vergeten; een lovenswaardig staaltje van teamwork; er wordt goed samengewerkt en de opbrengst is met ruim € 1.500 wederom fantastisch.

Er vindt maandelijks een teambijeenkomst plaats met het Kernteam. Tevens wordt weer een “Open Dag” georganiseerd.
Ook lopen er weer scholieren van zorgopleidingen stage.

Netwerken en PR activiteiten

OOR onderhoudt, onder andere, contact met de Vrijwilligerscentrale, de GGZ in het kader van het “Maatjesproject”, MOVEO, Wijkraad Binnenstad, Budgetkring,
St. Laurentiusziekenhuis, Vincentiushuis en met de instanties die zich bezig houden met huiselijk geweld.
OOR neemt ook weer deel aan de “Beursvloer” en bemachtigt om niet belangrijke spullen.

Maatschappelijk raakt OOR steeds meer bekend en gewaardeerd. Dat legt geen windeieren;

De Ladies Circle en Ronde Tafel schenken dit verslagjaar de gehele opbrengst van hun jaarfeest aan OOR. We ontvangen maar liefst € 6.700 dit jaar voorjaar 2018 gevolgd door nog eens € 1.300. Daarnaast wordt OOR dit jaar onderscheiden met de jaarprijs van de Stichting 1443. Zij schenkt € 500 overhandigd door burgemeester Donders van Roermond.
Ook het bedrijfsleven laat zich niet onbetuigd; we ontvangen vlaaien van een lokaal advocatencollectief, onze huiskamer wordt gratis geschilderd, de vloer krijgt een gratis onderhoudsbeurt, een laptop wordt geschonken alsmede gordijnen. We mogen wekelijks gratis adverteren in een lokaal blaadje. Daarnaast ontvangen we regelmatig van bakker en slager producten.
De genereuze donaties worden ingezet ter financiering van de vervanging van delen van onze inventaris. Daarnaast wordt daaruit deskundigheidsbevordering ten behoeve van ons vrijwilligersteam gefinancierd en een deel van de jaarlijks uitjes zodat deze niet ten laste van de reguliere exploitatie komen of uit “eigen zak” door vrijwilligers betaald moeten worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *