Financiën

Donateurs / fondswerving

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie die nagenoeg geheel afhankelijk is van fondsen, subsidies van gemeenten en giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken. 

Uw steun is altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening bij de Rabobank: 1441.75.592 ten name van Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond

Financiële verantwoording

Onderstaand treft u achtereenvolgens van onze instelling aan:
Vergelijkend overzicht samenstelling en ontwikkeling resultaat 2017 en 2016
Balans per ultimo 2017
Verlies- en winstrekening over 2017
Toelichting op de balans
Toelichting op de Verlies- en winstrekening 2017
Activastaat per ultimo 2017

Resultaat

De samenstelling en ontwikkeling van het resultaat over 2017 en 2016 kunnen als volgt verkort worden weergegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid
Alle mensen betrokken bij onze instelling dragen de vrijwilligers status. Dat geldt ook voor het gehele bestuur.  De teamcoördinator ontvangt voor zijn/haar inspanningen een vrijwilligersvergoeding groot € 1.500 per jaar. Aan de overige vrijwilligers vinden geen vergoedingen plaats anders dan die ter dekking van de kosten die zij moeten maken in de uitoefening van hun functie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *