Geschiedenis

Het ontstaan

Het initiatief is ontstaan uit een signaal dat vanuit zowel de Rooms Katholieke als Protestantse kerken is afgegeven. Het kwam zeer geregeld voor dat er bij de pastorieën in Roermond en omstreken mensen aanbelden met een vraag voor een kop koffie, maar dikwijls met een onderliggende vraag naar een vorm van aandacht. Soms gerichte vragen, soms gewoon een praatje. Het bleek dat er een behoefte was waar nog geen geregelde opvang voor bestond. Wel was er opvang voor drugsverslaafden in de vorm van een eethuis. Verder bestond er een vorm van nachtopvang, maar deze was, zoals de naam al zegt, alleen voor de nacht.

Met de vraag naar de genoemde vorm van opvang hebben de diverse pastores zich gewend tot een aantal mensen in het Roermondse. Deze hebben op hun beurt een initiatiefgroep opgezet. Deze initiatiefgroep heeft zich georiënteerd op de situatie en deze voorgelegd aan een aantal (6) studenten van de SPH in Eindhoven (Fontys Hogeschool). Deze studenten hebben hier een afstudeerproject van gemaakt.

Zij hebben een lijvig rapport geschreven waarin o.a. een aantal vergelijkbare projecten zijn bekeken en waarin een soort blauwdruk voor een Roermonds inloophuis is uitgewerkt. Vervolgens heeft de initiatiefgroep een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft het project opgepakt en vormt sinds de oprichting van de stichting het bestuur van de Stichting O.O.R.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *