Organisatie

Organisatie
Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond OOR werd bij notariële akte opgericht per 10 december 1999. De statuten werden op 14 augustus 2018 notarieel aangepast.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond  onder nummer 13043293. Het RSIN luidt 814156733.

Bemensing

Onze organisatie bestaat uit team van gastvrouwen en -heren, het zogeheten huiskamerteam. Voor de dagelijkse gang van zaken is een coördinator verantwoordelijk die het team van gastvrouwen en gastheren leidt.
De stichting kent een bestuur dat uit minimaal 3 personen bestaat. Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt

Voorzitter                      Vacature

Secretaris                     Joop van Veen

Penningmeester           Huub van Helden

Bestuurslid                    Nathalie Timmermans

Doelstelling
Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond OOR realiseert opvang en ontmoeting voor kwetsbare medemensen die, om welke reden dan ook, in isolement en anonimiteit leven.

Missie
Een totaal maakbare samenleving is een illusie. Altijd zullen er mensen tussen wal en het schip vallen. Deze groep blijft groeien in aantal. Het zijn mensen die veelal niet in staat zijn aan de hoge eisen die de samenleving stelt, te voldoen. Deze groep bieden wij een ontmoetingsplek aan in de vorm van een “huiskamer”.
De functie van onze huiskamer kan omschreven worden als: “ een plaats waar  dak- en thuislozen en mensen met psychosociale – en materiële problemen terecht kunnen voor onder andere opwarming, eten en drinken en op een vrijblijvende manier hun verhaal kunnen doen en kunnen ontmoeten, waarbij een luisterend oor van essentieel belang is”.

Tevens geven wij onze  vrijwilligers de mogelijkheid zich verder te ontplooien en zijn zij zodoende in staat een maatschappelijke bijdrage te leveren.

 

Werkwijze
Onze huiskamer wordt gerund door een team van vrijwilligers, het “huiskamer team” onder leiding van een coördinator.  Die coördineert, onder leiding van een van de bestuursleden, de organisatorische werkzaamheden op de werkvloer en vormt tevens het aanspreekpunt voor de overige vrijwilligers en voor het bestuur.
Gasten worden door de vrijwilligers verwelkomd en vinden, indien gewenst, bij hen een luisterend oor. De basishouding van onze vrijwilligers is die van “present zijn”; het er zijn voor de ander, mogelijkheden scheppen om de ander te benaderen in zijn eigenheid. Met deze aandachtige en toegewijde benadering ontstaat bij de gast het gevoel dat hij/zij ertoe doet. Deze nieuwe betekenisvolle relaties tussen onze gasten en vrijwilligers halen gasten uit hun isolement. De ontstane relaties kenmerken zich als wederkerig; onderling respectvol met elkaar omgaan en het opbouwen van waardevolle contacten. Er bestaat tevens de mogelijkheid om binnen onze vorm van dagopvang contact te leggen met lotgenoten. Eveneens kan er vanuit een expliciete vraag van de gast een verwijzing op gang gebracht worden richting hulpverlenende instanties. Wij hebben hierin slechts een signaleringsfunctie. Probleemoplossing staat bij ons dus niet op de eerste plaats. Niet het probleem staat centraal maar de mens.
De Huiskamer is elke dag geopend van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 15.00 uur. Op zondag serveren wij een lunch. Er zijn koffie, thee, soep en kleine versnaperingen verkrijgbaar. Er kunnen gezelschapsspelletjes gespeeld worden. Tevens is er lectuur en is een computer beschikbaar. Voor gasten die er behoefte aan hebben, is er een  natte ruimte beschikbaar waar gelegenheid is tot noodzakelijke lichamelijke verzorging en het (laten) doen van de was.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *