Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond, Oor, is per 31 augustus 2023 ontbonden en momenteel in liquidatie. Ze zal voortbestaan zolang voor haar vereffening noodzakelijk is.

Een korte terugblik

Tja……..WELKOM IN DE HUISKAMER VAN ROERMOND….
Dat hebben we bijna 23 jaar kunnen zeggen. Maar per 1 september 2023 zal de deur gesloten blijven. OOR stopt.
Helaas heeft het bestuur dit moeilijke besluit moeten nemen omdat het niet meer lukte elke dag een open huis te zijn. Dit kwam door een te gering aantal vrijwilligers en het teruglopend aantal bezoekers. Beide gegevens versterkten elkaar.
Gelukkig kunnen we wel terugkijken op een lange periode van mooie ontmoetingen. Ontmoetingen van de vrijwilligers onder elkaar die in een mooi teamverband hebben gewerkt en vooral de ontmoeting met onze gasten.
Onze gasten die kwamen voor een kop koffie, een praatje of om er gewoon even te mogen zijn. En niet te vergeten onze brunch op zondag. Dat bleek ook weer op onze ‘laatste brunch’ van zondag 27 augustus.
Aan deze 7-daagse gastvrijheid komt helaas een eind.
Maar gelukkig zijn er enkele van onze vrijwilligers in de gelegenheid om de zondagbrunch weer aan te kunnen bieden. Dat is mogelijk van af 10 september in het Ontmoetingscentrum aan de Minderbroedersingel (naast de Protestantse kerk).
Het bestuur wil graag alle vrijwilligers die al die jaren de huiskamer van Roermond mogelijk maakten uitdrukkelijk danken.
Natuurlijk ook dank aan de gasten. Zij kwamen niet alleen gezelligheid halen, maar brachten deze ook mee, naast alle andere sterke, soms trieste, dan weer spannende of mooie verhalen.
Dank ook aan alle sponsoren die ons met financiële middelen, maar ook met tastbare zaken als benodigdheden voor de brunch, bloemen, verlichting etc. geweldig ondersteund hebben.

Wie zijn wij?

De Huiskamer van Roermond is een initiatief van de stichting Opvang en Ontmoeting Roermond (OOR). Met zorg en aandacht realiseerde een enthousiaste groep vrijwilligers de opvang en ontmoeting voor onze medemensen die, om welke reden dan ook, in isolement of de anonimiteit leven.

Onze Huiskamer was een plaats waar iedereen, elke Roermondenaar en natuurlijk ook dak- en thuislozen, mensen met psychosociale – en/of materiële problemen of een medeburger die gewoon verlegen zit om een praatje, van harte welkom was.
Helaas is dit alles niet meer mogelijk omdat stichting OOR al haar activiteiten per 1 september 2023 heeft moeten stoppen.