Anbi en bestuur

De stichting Opvang en Ontmoeting Roermond is door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:
Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond
RSIN 853349800 (Fiscaal nummer)
Bank: NL 93 RABO 0144175592 t.n.v. Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond

Adres:
Neerstraat 47, 6041 KB Roermond
oorroermond@gmail.com

Doel stichting:
Steeds meer mensen raken om uiteenlopende redenen in een isolement. Soms leven ze zelfs in volledige anonimiteit. Voor deze groep mensen, dak- en thuislozen, mensen met psychosociale problematiek of materiele problemen, realiseert de stichting een opvang- en ontmoetingsplek in het centrum van de gemeente Roermond. In de Huiskamer van OOR kunnen mensen terecht voor een praatje, een goed gesprek, maar ook om de was te doen of om zich even te verfrissen.

Bestuur:
Nathalie Timmermans – voorzitter
Joop van Veen – secretaris
Huub van Helden – penningmeester

Coördinator:

Annelies Rijvers

Kosten en vergoedingen:
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen in basis geen vergoedingen. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van inkoopbonnen vergoed na vooraf goedkeuring. Het bestuur heeft een coördinator aangesteld voor de coördinatie van de activiteiten van de Huiskamer.

De Huiskamer van OOR:
De Huiskamer van OOR is vanaf januari 2000 geopend.

Onze bestuursrapportage en financieel jaarverslag zijn verwerkt in een jaarpublicatie. Deze presenteren we jaarlijks onderstaand op deze webpagina:

Jaarrekening en beleidsplan 2018

Jaarrekening en beleidsplan 2019

Jaarrekening en beleidsplan 2020

Jaarrekening-en-beleidsplan-2021