Nieuws van het bestuur van de stichting OOR over de openstelling van onze ‘huiskamer’.

18 Augustus 2020
De Coronacrisis raakt ons allemaal.
Na een lockdown van ruim drie maanden konden er op meerdere plaatsen weer ontmoetingen tussen mensen plaats vinden. Nu, inmiddels weer bijna twee maanden  verder blijkt het allemaal nog niet onder controle en neemt het aantal besmettingen links en rechts juist weer toe. Dat is de reden dat het bestuur heeft moeten beslissen de situatie nog even te laten zoals die nu is.

Dat wil zeggen dat, omdat onze huiskamer te weinig ruimte biedt om op een aanvaardbare manier met een 1,5 meter systeem te werken, wij voorlopig nog niet met onze activiteiten starten en blijft onze huiskamer zolang gesloten.

Meerdere van onze gasten, maar ook sommige van onze vrijwilligers behoren tot de kwetsbare groep.
We kunnen in dit stadium niet zomaar beginnen zonder dat we weten hoe deze pandemie zich verder ontwikkelt. Wij zullen ten alle tijden een plek moeten kunnen bieden waar onze gasten en vrijwilligers zich prettig en veilig kunnen voelen.

Het borgen van de veiligheid van onze gasten én vrijwilligers is een verantwoordelijkheid die het bestuur zeer serieus neemt.
Wij begrijpen dat dit zowel voor gasten als vrijwilligers een grote teleurstelling is.
We hopen op een ieders begrip voor deze genomen maatregel.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en zodra er nieuws is kunt u dat op onze website lezen.

Het bestuur van OOR