Nieuws van het bestuur van de stichting OOR over de openstelling van onze ‘huiskamer’.

22 juni 2020
De coronacrisis raakt ons allemaal.
Na een lockdown van ruim drie maanden kunnen er op meerdere plaatsen weer ontmoetingen tussen mensen plaats vinden. Winkels scholen en horeca zijn inmiddels weer voorzichtig open gegaan, maar zekerheden zijn er nog steeds niet.

Omdat we nog steeds geen zicht hebben op hoe deze lossere lockdown zich ontwikkelt, blijft de onzekerheid voor OOR groot.
We weten ook nog niet of er een tweede golf volgt.
Meerdere van onze gasten, maar ook sommige van onze vrijwilligers behoren tot de kwetsbare groep.
Omdat onze huiskamer te weinig ruimte biedt om op een aanvaardbare manier met een 1,5 meter systeem te werken heeft het bestuur het onvermijdelijke besluit moeten nemen om voorlopig nog niet met onze activiteiten te starten.
We kunnen in dit stadium niet zomaar beginnen zonder dat we weten hoe deze pandemie zich verder ontwikkelt. Wij zullen ten alle tijden een plek moeten kunnen bieden waar onze gasten en vrijwilligers zich prettig en veilig kunnen voelen.
Dit betekent dat de deur van onze huiskamer in ieder geval tot 16 augustus gesloten blijft.
Begin augustus zal het bestuur opnieuw de situatie evalueren en op basis daarvan een besluit nemen op welke wijze we verder “mogen en kunnen”. Dit
hangt immers af van alle RIVM maatregelen die momenteel van kracht zijn.
Het borgen van de veiligheid van onze gasten én vrijwilligers is een verantwoordelijkheid die het bestuur zeer serieus neemt.
Wij begrijpen dat dit zowel voor gasten als vrijwilligers een grote teleurstelling is.
We hopen op een ieders begrip voor deze genomen maatregel