Steun ons

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van fondsen, subsidies van gemeenten en giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken. Natuurlijk is uw steun altijd welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening bij de Rabobank:
NL93 RABO 0144 1755 92 ten name van Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond.